Kabotaj ve Denizcilik Bayramı


  Fransızca’dan Türkçe’ye geçen “Kabotaj” kelimesinin kökeni “Cabotage” olup, bir ülkenin karasuları, gölleri, nehirleri ve içsularında kendi limanları arasında deniz ticaretinden sadece kendi vatandaşlarının faydalanması anlamını taşımaktadır.

 Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde limanların işletilmesi dahil deniz ulaştırması yabancılara bırakılmış, verilen imtiyazlar neticesinde Türk gemiciler, kendi limanlarında gemi işletemeyecek hatta balıkçılık ve süngercilik gibi faaliyetleri bile gerçekleştiremeyecek duruma gelmişti. Yabancı ülke gemilerine tanınan kabotaj ayrıcalığı , Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926′da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularda ve kara sular içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

  1 Temmuz 1935’te “Denizcilik Bayramı” ve 1 Temmuz 1939’da da ilk kez “Kabotaj ve Denizcilik Bayramı” olarak kutlanan bu bayramın “Denizciliğimizin tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması” bağlamında coşkulu etkinliklerle kutlanması gerekmektedir. Tüm denizcilerin “Kabotaj ve Denizcilik Bayramı” kutlu olsun.

0 yorum: