Küçük Teknelerde Mavi Kart Uygulaması Hakkında Bimer den gelen yanıt

Mavi kartın küçük teknelerde nasıl uygulanacağını 29.10.2016 tarihinde Bimer e yazarak sormuştum. Nihayet bugün (1.3.2018 ) yanıt verdiler. Sorgumu ve gelen yanıtı aynen sizlerle paylaşıyorum.
 Gelin yorumunu beraberce yapalım.
 Benim Bimere sorduklarım
 26.07.2016 Başvuru Sayısı : 852514


 Benim 5,90 mt boyunda yelken ve dıştan takma motorla götürülen, sintine suyu olası imkansız, içinde tuvalet ve mutfağı bulunmayan Tekirdağ/1974351 bağlama kütük numaralı Devekuşu 2 adlı bir teknem var. Mavi kart numarası da 3E001E00. Bununla günübirlik seyirler yaparak her akşam mutlaka bir barınak veya marinaya bağlanıyorum. Katı atıklarımı bağlandığım yerdeki çöp kutularına atıyor, bunun dışındaki tuvalet ihtiyacımı da kadara gideriyorum. Ola ki seyirde çişim geldiğinde, idrarımı tüm kıyıdan denize girenlerin yaptığı gibi teknemin kenarından sarkıttığım merdivenden denize girerek yapıyorum (tekneden atmıyorum). Dıştan takma motorumu normal periyotlarında tamir servisine götürerek yağ değişimini ve bakımlarını yaptırıyorum. Yiyecek artıklarının tamamını ve kullandığım kağıt tabakları, sallama çay poşetlerimi bir torbaya doldurarak karaya çıkığımda yerel yönetimlerin koydukları çöp kutularına atıyorum. Hülasa benim tekneden denize hiçbir suretle atık boşaltmam söz konusu olmuyor. Benim aldığım mavi kartı atık alım tesisinde işletmem gibi bir şey bu durumda söz konusu değildir.

  Kolluk kuvveti kontrollerinde işlenmiş bir atığım olmayacaktır. Elimdeki torbayı karadaki çöp kutusuna atarken fotoğraf mı çekeyim. yada bana deli muamelesi yapmalarını göze alarak belediyeye gidip bakın sizin kutuya çöp attım bunu mavi kartıma işleyin mi diyeyim. Kartı işletmediğim için bana yazılması olası cezadan nasıl kurtulacağım.

  Bu gün için bazı marinalar ve barınaklar dışında atık alım tesisi yoktur. benim gibi küçük bir tekne en az 25 mil uzaktaki marinaya gitmek zorundadır, bunun yerine 10 mil açığa çıkarak Marpol73/78 e göre açıkta boşaltması daha uygun ve mantıklı değilmidir. Atık alım tesisi işleten setur ayvalık marinaya mavi kartı alırken benim bir litrelik atığımı nasıl ve kaça alacaklarını sorduğumda alamayız çünkü sizin bizim marinamızla bağlanma sözleşmeniz yok. öncelikle marinamıza balı teknelerin atıklarını alıyoruz dediler. (marina md Umut bey veya ufuk ) Atık alım tesisine gelen her teknenin atığını almak zorunda değillermi. böyle bir durumla karşılaştığımızda durumu nereye bildirmemiz lazımdır. Atık alım tesislerinin her marina ve barınakta bulunacak şekilde yaygınlaşması hususunda zaman öngörünüz nedir.

 Kimyasal tuvalet olarak adlandırılan 10 veya 20 litrelik deposu bulunan techizatı nasıl yorumlamak gerekiyor. Bu techizatta biriken organik atıklar karada bir cami tuvaletine dökülerek bertaraf edilemezmi.Atık alım ücretleri bildiğim kadarıyla 100 litre ve katları şeklinde uygulanmaktadır. 10 litre hacımlı bir kimyasal tuvalet için de 100 litre parası vermek yerine farklı bir tarife uygulanamaz mı. Beni bu konularda bilgilendirmenizi arz ederim. Saygılarımla. İsmail OruçVe 1.3.2018 tarihinde Bimer den gelen yanıt:

 Sayın İSMAİL ORUÇ, T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1600366946 sayılı başvurunuz 01.03.2018 tarihinde DENİZCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

29.10.2016 tarihli ve 1600366946 sayılı başvurunuz incelenmiş olup, talebinize ilişkin düzenlenen yanıtımız aşağıda yer almaktadır.

 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde, gemi, “kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen, tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekne” olarak tanımlanmaktadır.
 Adı geçen yönetmeliğe dayanarak yayınlanan, Bakanlığımızın 2013/12 sayılı Genelgesi’nin 5. maddesinin 4. fıkrasında: “Mavi kart uygulamasının yürürlüğe girdiği 1. Maddenin 3. Bendinde tanımlanan tesisleri kullanan ve 2. Maddenin 2. Bendinde tanımlanan tüm gemiler mavi kart almak zorundadırlar.” hükmü; 10. fıkrasında ise: “Üzerinde pissu üretebilecek üniteleri bulunmayan gemilere (para-sailing gemileri vb.) pissu sorgulaması yapılmaz. Diğer atıkları için mavi kart sistemine tabidirler.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, tekneniz, Mavi Kart Sistemi içerisinde yer almaktadır. Atık yağ, çöp ve oluşuyorsa sintine suyu için Mavi Kart kapsamında yetkili kurum/kuruluşlar tarafından sorgulanabilmektedir.
 Günübirlik seyirler yaparak her akşam mutlaka bir barınak veya marinaya bağlama yapıyorsanız ve katı atıklarınızı bağlandığınız yerdeki çöp kutularına atıyor iseniz buradaki yetkililere bildirerek kartınıza işlem yaptırabilirsiniz. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca teknelerde oluşan atıkların atık kabul tesisine verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ((Değişik:RG-13/2/2008-26786)) 23. Maddesinin (b) bendinde, “Türkiye’nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır. Gemilerden kaynaklanan atıklar lisanslı atık kabul tesislerine ve/veya lisanslı atık alma gemilerine verilir. Gemilerden evsel nitelikli atıksu boşaltımı tüm gemiler için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin Ek-IV hükümlerine tabidir. Hassas alan niteliğindeki koy ve körfezlerde, gemide arıtma cihazı olsa dahi gemilerden evsel nitelikli atıksu boşaltımı yasaktır.” hükmü yer almaktadır. Gemilerden yapılan atıksu boşaltımları bahse konu madde çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 Ayrıca, 2013/12 sayılı Genelge uyarınca, Mavi Kart Uygulaması, balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen gemilere hizmet veren tüm kıyı tesislerinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. maddesi uyarınca, karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yat altında olan yat limanları, hizmet verdikleri gemilerden atıklarını alabilecek kapasitede atık kabul tesislerine sahip olmak zorundadırlar. Bu tesisler için, kapasite ve kriterler İl Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup; teknenizin bağlı bulunduğu balıkçı barınağı ve civarındaki atık alım hizmetine ilişkin gerekli bilgiyi, barınağın hizmet verdiği ilde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temin edebilirsiniz.

Atık alım yükümlüleri, kendilerine gelen her teknenin atığını almak zorundadır ve bu hizmeti, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen ücretler ve esaslar çerçevesinde vermek zorundadırlar. Bilgilerinize sunarız.Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri BİMER’in internet adresinden takip edebilirsiniz.

 Yorumları bekliyorum:))

2 yorum:

  1. Hiç mantıklı bulmuyorum! 5 metre, yelkenli ve dıştan takma 4 ile 9.9Hp aralığında beygirli motoru olan teknelerde sintine suyu, evsel atık ve petrol türevi atık olması imkansız. Motorumuz zaten suyun içindedir. Dıştan takma motor pervane merkezinde olan egzost çıkışından zaten denize elinde ne varsa kusmaktadır. Bunlara rağmen Mavi kart uygulanmasına tabi olmamız ve zaten temiz olan yağmurda birikmiş sintine suyumuzu denize boşalttığımızda binlerce lira ceza ödememiz çok saçmadır.

    YanıtlaSil
  2. Sizinle telefonda görüşmek isterim ben ayvalikta oturuyorum adım Hüseyin Gelici telefonum : 0 536 818 05 16

    YanıtlaSil