Simulasyon(Benzetim-Öğrence) - 47 Davutlar-Güzelçamlı
       Davutlar ve Güzelçamlı barınma yerleri birbirine çok yakın iki yer. Özellikle Davutlar bir dere ağzında 27 15 05 E, 37 44 50 K koordinatlarında genellikle küçük teknelerin girebileceği bir yerdir.

        Güzelçamlı 220 m ana 85 m tali mendireği bulunan toplam 80 tekne kapasiteli büyük teknelerin de girebileceği 27 13 30 D , 37 43 12 K koordinatlarında, S.S. Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperetifinin işlettiği Barınma yeridir.

0 yorum: