Simulasyon(Benzetim-Öğrence) - 31 Foça26° 44' 48''E, 38° 39' 60''N Koordinatlarındaki ESKİFOÇA BALIKÇI BARINAĞI nın Rıhtım Uzunluğu ve Derinliği (m) 390 m iskele (-1m / -15 m) dir. Özellikle büyük balıkçı teknelerinin yanaşma ve yük boşaltmasına uygun oaln barınağın Toplam tekne Kapasitesi 200 dür.İmar Planı Durumu, Onay Tarihi Var, 16.11.2005, ÇED Durumu Var, 10.01.2005 olarak kayıtlarda geçmektedir. Kayıtlarda İşletmeci olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yazmaktadır ancak bugüne kadar devir yapılıp yapılmadığını hakkında bilgim yok.Bunun dışında kayıtlarda toplam 115 tekne kapasiteli 26 45 16E, 38 40 11 N koordinatlarındaki 450 metrelik rıhtımıyla Eski Foça Doğal Barınma yeri belirtilmiştir. Yukarıdakı harita fotoğrafının sağ tarafındaki üçgen şeklindeki yer. Ayrıca Foça koyunda tonozda duran onlarca tekneye rastlamanız mümkündür.
 

   Foça (Yunanca: Φώκαια, "Phocaea"), İzmir'in kuzeyinde yer alan bir sahil ilçesidir. Kent Antik Çağda bir İyon yerleşimi olarak ortaya çıktığında civar denizde yaşayan foklardan dolayı Phokaia adını almış, sözcük günümüze Foça olarak gelmiştir.

   Foça (Phokaia) adalarında yaşayan foklardan adını alan Phokaia, Aiollar tarafindan MÖ 11. yüzyılda kuruldu. O zamanlarda en önemli İyonya'nin yerleşim yerlerinden biri olan Phokaia'de İyon yerleşimi MÖ 9. yüzyıl da baslamistir. Tarihte usta denizci olarak bilinen Phokaialılar, ayrıca mühendislikteki gelişmişlikleri ve başarıları ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz'e de birçok sayıda koloni kurmuslardir. Foçalılar'ın tarihte bilinen kurmuş olduğu önemli kolonilerden bazıları: Karadeniz'deki Amysos (şimdiki Samsun); Çanakkale Boğazı'ndaki Lampsakos (şimdiki Lapseki); Midilli Adası'nda Methymna (şimdiki Molyvoz); ve Avrupa'daki Elea -şimdiki Velia- (İtalya); Alalia (Korsika); Massalia -şimdiki Marsilya- (Fransa) bunlardan bazılaridır.

  Ayrıca Phokaialılar İyonya'da, doğal altın-gümüş karışımı kullanarak "elektron" sikkeyi tarihte ilk defa bastıranlardan biri olarak bilinmektedirler. Elbette bu medeni ilerleme o zamanın birçok uygarlıklarını da etkilemiş ve onları Anadolu'ya çekmistir. Cenevizliler şimdiki Yenifoça'yi ilk kuranlardandır.

Foça sırasıyla tarihte; 13. yüzyılda Çaka Bey tarafindan alinarak Çaka Bey'in yönetimine, daha sonra ise Saruhanoğulları Beyliği'nin yönetimine geçmiştir. 1455'te ise Osmanlı Padişahı II. Mehmed, büyük fetihten sonra Foça'yı alarak Osmanlı topraklarına dahil etmiştir.

Bu gibi medeniyetliklere ve topluluklara merkez oluşturduğu icin Foça önemli bir arkeolojik merkez haline gelmiştir. 1953 yılında başlayıp ve günümüze kadar aralıksız devam edip gelen kazılarda, Helenistik döneminden kalan tiyatro, Athena Tapınağı ve Kutsal Alanı, Liman Kutsal Alanı (Kibele'ye ait olduğu düşünülmekte) ile Pers Anıt Mezarı (Foça'nın 7 km doğusundaki "Taş Ev" olarak bilinen) ortaya çıkarılmıştır. Bahse konu Pers Anıtı; bölgeyi MÖ 492 yılında istila eden Ahamenid-Pers Ordusu komutanları için bir anıt olarak yapılmış; daha sonra mezar, ağıl, gözetleme noktası, mola yeri gibi amaçlar için kullanılmıştır. Anıt; Anadolu' da bulunan ender Pers yapılarından birisidir.

Foça hakkında Piri Reis Kitab-ı Bahriyesinde ;
 

  Diye bahseder. 

   Eski foça dan Foça ya gelirken benim en zorlandığım yer Arslan burnu olmuştu. Gerçi daha sonra burnu açık geçmek gerektiğini öğrendim ama, baya dayak yemiş ve kendimi sanki Horn burnunu geçiyor sanmıştım. Bu sefer daha rahat geçebileceğimi umuyorum.

   

0 yorum: