Simulasyon(Benzetim-Öğrence) -11 Güneyli

     Güneyli  idari olarak Gelibolu Çanakkale ye bağlı sadece 130 mt boyunda ana mendireği olan küçük bir barınak. Elimdeki kayıtlarda derinlik bilgisine rastlamadım. 40 metre rıhtim uzunluğu ve toplam kapasitesinin 40 tekne olduğundan bahis geçiyor. S.S.Güneyli Su Ürünleri Kooperatifinin  kiralama şekliyle işlettiği barınağın ÇED ve İmar planı durum onayı yok. 
 Güneyli  den sonra Kabatepe ye kadar  34 denizmili mesafede başkaca barınak bulunmamaktadır. Koyunlimanı ce Çamlimanı adıyla koylar bulunsa da pek korunaklı görünmüyorlar. Yerel halkın bilgisine başvurulacak bir bölge.    Güneyli köyünün eski adına bağlanarak anlatılmış bir anlatı: “Köyün eski ismi “Kargacık” imiş. Harp zamanında su bulmak için köye gelen askerler, kargaların inip çıktıklarını görünce su olduğunu düşünerek o tarafa yönelmişler. Gerçekten de bir çeşme bulmuşlar. Bundan sonra da köyün ismi “Kargacık” olarak kalmış.” Bu anlatıda tesadüf motifi görülmektedir. İhtiyaçları olan suyu bulmak için kargayı takip eden askerler bir çeşme bulunca belki de kargalara bir teşekkür ifadesi olarak oraya Kargacık adını vermişlerdir. Efsanelerde ve yer adları ile ilgili anlatılarda tesadüf motifinin pek çok ad etrafında anlatıldığı bilinmektedir. köyün ismi "Kargıcık".... yani asker bıçağı!

Enes dostumuz bir kroki paylaştı. onun verdiği bilgileri ben de sizlerle paylaşmak istedim. Aşağıdaki açıklamalarım KIYIDAN gözlemlediğim kadarıyla yapılmıştır. Bu nedenle belirttiğim yerler dışındakilerde de SIĞLIK bulunabilir. 
Beyazla belirttiğim alan kayalık.
Kırmızıyla belirttiğim alan genelde sığ kumluk.
Yeşille belirttiğim alan zıpkınla kılıç balığı avında kullanılan 6-7 metre uzunluğundaki teknelerin bağlanabildiği bir bölgedir.

demektedir.

0 yorum: